Skip to content

Algemene voorwaarden

Ladento is onderdeel van Develto en hanteert deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van kracht op al onze transacties en leveringen alsmede op al onze diensten, welke onder andere worden geleverd in de vorm van Development, Consultancy, Ondersteuning en Hosting.