Skip to content

Ladento nieuws!

Pop-up bij het verzenden van e-mails

Bij het verzenden van dagnota’s of verzamelfacturen is een pop-up venster toegevoegd om de geadresseerde te controleren en aan te vullen. Hierdoor ontstaat meer controle en inzicht over waar de e-mails naartoe verzonden worden.

Automatisch sorteren van tariefcodes

Om de weergave van een dagnota te verduidelijken worden de tariefcodes nu gesorteerd weergegeven op de dagnota. Eerst het werkstuk met daaronder de eventueel extra bijbehorende tariefcodes.

Dagnota’s per tandarts gegroepeerd op de verzamelfactuur

Bij het genereren van de verzamelfactuur worden de dagnota’s vanaf nu gegroepeerd per tandarts/besteller. Alles voor een overzichtelijk administratie!

Ladento: dé online orderbon voor tandtechnisch werk

Onbekend met Ladento?

Voor iedereen die ons (nog) niet kent, Ladento is een ordering- en facturatiepakket geschikt voor de tandtechniek met een fijn werkende digitale orderbon voor de tandartsenpraktijken.

Blijf op de hoogte door ons te blijven volgen!